Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Gudstjenestekonference 2023: Medspil. Liturgi – leg – dannelse

Med udgangspunkt i en legende tilgang til liturgien vil konferencen fokusere på samtalen om gudstjenesten. Kommer liturgiens hensigt til udtryk – og sætter den sig som erfaring hos gudstjenestedeltagerne? Kan man tale om kvalitet i en gudstjeneste – og i givet fald hvordan?

FUVs årlige gudstjenestekonference er tilrettelagt for kirkemusikere, præster og andre interesserede. Vægten ligger på den tværfaglige synergi, der er på færde, når de to faggrupper mødes, så det gode samarbejde og den værdifulde samtale kan få de bedste vilkår.

Uddybende kursusbeskrivelse:
Gennem oplæg, diskussion, workshops og koncerter vil vi for et par døgn blive hinandens medspillere på liturgiens bane, og så vil vi som altid synge og holde gudstjeneste sammen samt deltage i morgen-, middags- og aftensang.

Fra Finland deltager sanger, organist og komponist Sirkku Rintamäki, som både vil holde oplæg og præsentere konceptet SalmeLeg ved en koncert.

Fra Tyskland deltager Folkert Fendler, der er rektor for ’Pastoralkolleg Niedersachsen’ og blandt andet har redigeret udgivelsen ’Qualität im Gottesdienst’, som vil være udgangspunkt for hans oplæg.

Liturgikeren Jette Bendixen Rønkilde vil indledningsvis præsentere os for en særlig måde at tale om gudstjenester på, som vi vil benytte os af i løbet af konferencen.

Konferencens tre workshops (hvoraf man har mulighed for at deltage i to) er tilrettelagt med både det liturgihistoriske og den nutidige gudstjenestedeltager for øje.

Adjunkt i kirkehistorie Rasmus H. C. Dreyer og kirkemusikforsker Peter Weincke vil ’genbesøge’ Luthers ”Deutsche Messe” fra 1526. Berit Berg vil ud fra sit arbejde i Kirkefondet tale om medinddragelse i gudstjenesten. Folkert Fendler vil i forlængelse af sit oplæg drøfte, hvad kvalitet i en gudstjeneste kan indebære.

Den norske organist Ulf Nilsen vil give en koncert, hvor han fremviser sit brede musikerskab – han er også en glimrende jazzpianist og en strålende improvisator, der bevæger sig frit i adskillige musikalske genrer.

De to første dage vil sanger og korleder Betty Arendt samt organist ved Haslev Kirke Peter Arendt præsentere os for en god håndfuld helt nye salmer.

En af de involverede biskopper vil afslutningsvis give et indblik i liturgiarbejdet, som det ser ud i begyndelsen af 2023.

Af programmet:
Organist og kirkemusiker Peter Arendt, Haslev Kirke:
Introduktionsaktivitet.

Sognepræst Julie Damlund:
Åbningsgudstjeneste. 

Liturgiker, ph.d. og præst Jette Bendixen Rønkilde:
Om gudstjenestesamtalen.

Sanger og korleder Betty Arendt og Peter Arendt:
Salmestime.

Sirkku Rintamäki:
SalmeLeg.

Præst og rektor for ’Pastoralkolleg Niedersachsen’ Folkert Fendler (Tyskland):
Oplæg om "kvalitet i gudstjenesten" med efterfølgende diskussion.

Workshops:
Folkert Fendler:
1. Kvalitet og gudstjeneste.

Udviklingskonsulet i Kirkefondet og præst Berit Weigand Berg:
2. Medinddragelse – "gudstjeneste med de frivillige".

Adjunkt i kirkehistorie, ph.d. Rasmus Dreyer & organist, mag.art. Peter Weincke:
3. "Deutsche Messe" genbesøgt liturgisk og musikalsk.

Betty og Peter Arendt:
Salmestime.

Organist og jazzmusiker Ulf Nilsen:
Koncert.

Dato:30. januar - 1. februar 2023
Kursusleder:Mads Djernes
Målgruppe:Andre interesserede, Organister og Præster
Pris:For andre end præster 5.400,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:Emmaus Galleri og Kursuscenter
Kursus-id:K. 08/23 - 2675
Ansøgningsfristen er udløbet