Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Konference: Retten til religion og åndelig omsorg – i feltet mellem folkekirken og socialsektoren

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem FUV og det af biskopperne nedsatte Netværk Folkekirke for Særlige Behov. Den er for en indbudt gruppe fra folkekirken, kommunal og regional forvaltning og socialsektoren.

Uddybende kursusbeskrivelse:
"Åndelig omsorg" er let at placere i kirken, hvor den er båret af en lang tradition. I de sidste år er ”åndelig omsorg” i stigende grad kommet til at optræde som et fagligt forpligtende begreb i social- og plejesektoren i samfundet, begrundet i rettighedstænkningen og under indflydelse af WHO’s anbefaling fra 2017 for den palliative indsats. Hvor kirken primært fokuserer på de religiøse sider af åndeligheds-begrebet, har forståelsen oftest sin legitime vægt et andet sted, når det gælder hjemmepleje og ansatte plejere og pædagoger på bosteder og institutioner.

Konferencens mål er at undersøge og profilere ”åndelig omsorg” som et muligt dialogisk begreb mellem folkekirken og den offentlige forvaltning med institutioner og bosteder for mennesker med udviklingshæmning. Den vil tydeliggøre og skabe respekt omkring forskellige, legitime forståelser af begrebet i håb om, at det fremmer mulighederne for at se hinanden som ressourcer omkring opfyldelsen af ret til religion og åndelig omsorg for borgere med udviklingshæmning i Danmark.

Af programmet:
Biskop Henrik Stubkjær, Viborg stift:
”Det hele menneske” – en folkekirkelig forpligtelse og udfordring.

Prof., dr.theol. Niels Chr. Hvidt, Forskningsenheden for almen praksis, SDU:
”Åndelig omsorg” – en demokratisk værdi i det danske samfund? 

Prosjektleder for ”kirken av alle med alle” Tor Ivar Torgauten, Den norske Kirke:
Samarbejde mellem sundheds- og socialsektoren og tros- og livssynssamfundene – præsentation og perspektivering af den norske model siden 2013.

Prof. ph.d., Bettina Lemann Kristiansen, AU:
Forvaltning af retten til religion og åndelig omsorg i Danmark.

Dato:7. juni 2023
Kursusleder:Lektor Lars Nymark Heilesen
Målgruppe:Andre kirkeligt ansatte, Kirke- og kulturmedarbejdere og Præster
Pris:For andre end præster 1.100,00 kr.
Kursustype:Dagskursus
Kursussted:Kursuscenter Brogaarden
Kursus-id:K. 39/23 - 2714
Ansøgningsfristen er udløbet