Fortsæt til hovedindholdet
FUV
Kursusprogram

Seminar for præster og psykologer, 1: Hvad er et menneske? En undersøgelse af begrebet ånd/Ånd

Som psykologer og præster støder vi på mennesker, der er ramt på eksistensen. Begge fag er vant til at rammesætte menneskers livsspørgsmål, herunder de eksistentielle og åndelige overvejelser der kan rejse sig i mødet med ulykke, sygdom og sorg. Dette seminar – og to efterfølgende seminarer – bygger på den formodning, at psykologien og teologien har noget at bibringe hinanden, når det kommer til vores tænkning om det at være menneske i hverdagsliv og i livskriser.
Uddybende kursusbeskrivelse:
Vi vil på dette seminar 1 af 3 udfordre hinanden på, hvad begrebet ånd/Ånd betyder for vores menneskesyn, og for den måde vi tænker omsorg for det hele menneske. Hvordan kan vi tale om menneske og menneskesyn? Kan vi tale om en sammenhængende antropologi, hvori der er betydningslag og nuancer af mere end krop og psykologi? En for længst forladt bastion i det moderne var at tro og religiøsitet ville forsvinde med menneskehedens videnskabelige fremskridt. Det skete som bekendt ikke. Spørgsmålet rejser sig altså, hvorvidt tro og religiøsitet er udtryk for et betydningsoverskud ved det at være menneske eller blot en underlig reminiscens af for længst svundne tiders irrationelle tankespind. Kan tro og religiøsitet være af betydning for moderne mennesker, der opfatter sig selv som børn af oplysningstiden og i givet fald hvordan? Hvad betyder det for vores praksis som psykologer og præster?

På seminaret skal du som psykolog være forberedt på at medbringe historier fra din kliniske hverdag. Som præst skal du være klar til at dele dine sjælesørgeriske samtaler. Naturligvis i anonymiseret og generaliseret form. 

Set i en større sammenhæng er målsætningen med de tre seminarer (som kan/skal ansøges enkeltvis), at revitalisere samtalen mellem teologi og psykologi og sætte religionspsykologien på dagsordenen. Efter det ovenfor beskrevne seminar som har antropologi som omdrejningspunkt, følger et seminar 2 hvis tema er perspektiver på lidelse og endelig et seminar 3 med udgangspunkt i temaerne krænkelse og forsoning.

Seminarerne gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, fælles eksplorering og refleksionsøvelser i en værkstedsform. Der er i modulerne indlagt tid til at udveksle ideer og synspunkter mellem deltagerne. Seminarerne er planlagt mhp. igennem en praksisnær og forskningsrelevant fremstilling af temaer af fælles interesse, at afsøge om der er basis for et videre samarbejde henimod en idéudvikling af fælles projekter og eventuel artikelskrivning.

Målgruppe: Praktiserende/kliniske psykologer og præster der gerne vil udforske hvad teologi og psykologi kan bibringe af indsigter til ens personlige liv og arbejdsliv. Disse faggrupper har forrang. Andre er velkommen, såfremt der er plads. Deltagere der har været på et seminar, vil have forrang i forhold til deltagelse på det næste seminar.

Pris: For andre end præster: kr. 2700,- alt inkl./Stud.pris kr. 500,- (ved kopi af studiekort, send til kft@km.dk).
Sted: Sønderjylland, tæt på grænsen til Tyskland, i det gamle Cistercienserkloster i Løgumkloster.
Hvornår: Indkvartering og frokost kl. 12 mandag 6.11., kaffe og afsked kl. 16 tirsdag eftermiddag d.7.11.
Tilmelding: FUVs kursusportal (Folkekirkens Uddannelses-og Videnscenter): https://www.fkuv.dk/kurser
Spørgsmål: Karsten Thomsen: kfthomsen@health.sdu.dk.

Af programmet:
Heidi Frølund Pedersen & Karsten Flemming Thomsen:
1. Ånd og/eller ånd: Perspektiver på danskernes eksistentielle overvejelser og forhold til tro (KT)
2. Krise som fremkaldervæske: Perspektiver på en psykologisk tænkning med udgangspunkt i det hele menneske (HFP).

Lektor, ph.d., Morten Dige, Institut for Kultur og Samfund – Filosofi, AaU:
Ånd, menneskesyn og etik.
Der er ingen grund til at en sekulær antropologi skal være åndløs eller mindre åben over for åndelige erfaringer. Men dens ramme er hermeneutisk og etisk, og måske dermed i sidste ende humanistisk.

Lektor/førsteamanuensis, cand.theol., Leif Andersen, MF, Aarhus og Morten Dige:
1. Religion, religiøsitet og Ånd: relevans i et sekulært samfund – lidelsens rolle i moderne menneskers liv? (LA)
2. Perspektivering: religion uden Gud – lidelsens plads i en ateistisk tilværelsesforståelse (MD)

Past.em. Ole Skjerbæk Madsen:
Ånd og Athanasius: Ånd betegner mennesket som åbent mod et du.
Når menneskets ånd lukker sig om sig selv, forvandles åbenhed til begær. Synd handler om, at vi gør vores omverden til objekt, og derfor rummer et bibelsk menneskesyn visionen om en frelse, hvorved den oprindelige menneskenatur genoprettes og fuldendes.

Dato:6. november - 7. november 2023
Kursusleder:Lektor og autoriseret psykolog Heidi Frølund Pedersen og Sogne- og hospitalspræst Karsten Flemming Thomsen
Målgruppe:Præster og Andre interesserede
Pris:For andre end præster 2.700,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 62/23 - 2793
Ansøgningsfristen er udløbet