Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Bogudgivelse

Vil klæde skolebørn på til at forholde sig til tro

Projekt har undersøgt religionsundervisning i samarbejde med præster og lærere

Hvordan klæder man bedst skolebørn på til at forholde sig frit, tænksomt og selvstændigt til egen og andres tro? Det har aktionsforskningsprojektet 'Dannelse til religiøs myndighed' undersøgt i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. I begrebet dannelse til religiøs myndighed ligger også, at enhver for sig eller sammen med andre kan udfolde sin religionsfrihed og give plads til andres udfoldelse af samme frihed.

Mere indsigt i hinandens undervisning
Normalt underviser præster og lærere hver for sig og med hver deres undervisningsmetoder, når de skal ruste børn til at træffe et valg om religion. Men dette projekt har undersøgt, hvordan en gruppe præster og en gruppe lærere hver især forholder sig til dannelsesprocessen i praksis. De to grupper arbejdede hver for sig, men projektet blev afsluttet med et seminar, der samlede alle deltagere. Her blev det klart, at lærere og præster savner mere indsigt i hinandens undervisning. Med projektet er der nu skabt indgående viden om, hvad præster og lærere mener er god konfirmandundervisning og skoleundervisning i kristendomskundskab.

Undervisnings- og arbejdsbog med otte forløb 
De to grupper har sammen med projektlederne udarbejdet et stort materiale, der kan bruges af både præster og lærere. Et af resultaterne er undervisnings- og arbejdsbogen Religionsdidaktik i praksis – dannelse til religiøs myndighed (Eksistensen, 2020), der er beregnet til kvalificering af undervisningen i faget kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen og i konfirmandforberedelsen på pastoralseminarieuddannelsen. Bogen kommer med otte undervisningsforløb, refleksionsnotater og analysemodeller til undervisningen, fire forløb til konfirmationsforberedelse og fire til skoler. De otte forløb er indrammet af kapitler, som introducerer relevante fagbegreber, teorier og metoder, der kan bidrage til refleksion over religionsundervisning i både kirke og skole.

Læs mere om bogen Religionsdidaktik i praksis – dannelse til religiøs myndighed på forlagets hjemmeside: www.eksistensen.dk/boger/religionsdidaktik-i-praksis.html 

Anmelder: En bog, som man bliver klogere af at læse 
I en anmeldelse af bogen i fagbladet Folkeskolen hedder det bl.a.: ”Bogen er tænkt som en praksisorienteret brugsbog, der kan kaste lys over de dannelsesprocesser, der sker når man underviser i henholdsvis kirken og skolen. Det er uden tvivl en bog, som man bliver meget klogere af at læse. Jeg blev f.eks. klogere på, hvad det vil sige at danne til etisk myndighed, og på de ligheder og forskelle, der er, når en lærer og præst underviser”. 

Om projektet 

Titel: Dannelse til religiøs myndighed
Periode: medio 2017-2019 

Projektledere: Kirsten M. Andersen, ph.d., cand.theol., lektor UC Syd og Lakshmi Sigurdsson, cand. mag., Master of Citizenship Education, asssociate professor, Københavns Professionshøjskole, University College UCC