Fortsæt til hovedindholdet
Christine Tind Johannessen
Præsentation

Christine Tind Johannessen

Præsentation

Christine Tind Johannessen (født 1972) er cand.theol. og ph.d. fra Københavns Universitet og lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Christine har kontor i Vartov, København K.

Christine Tind Johannessen underviser på, udvikler og tilrettelægger den toårige Specialuddannelse i sjælesorg for hhv. sognepræster og institutionspræster. Samtidig kører hun intensive ugekurser i sjælesorg, der går i dybden med forskellige specialområder og perspektiver inden for sjælesorg.

Tillige varetager hun undervisning, kursusledelse og tilrettelæggelse af Specialuddannelse i sorg og sorggruppeledelse for præster, ligesom hun også leder åbne kursusdage isSorg og sorggruppeledelse, der er for alle, som arbejder professionelt med sorg og sorggrupper.   

Christine Tind Johannessen har siden 2006 forsket indenfor praktisk teologi, pastoralteologi og sjælesorg med brug af forskellige empiriske forskningsmetoder, herunder projekterne:

- ”Kræft og gudstro” ved Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse, og Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

- “Coping with Trauma: Psychological and Theological models of Pastoral Care” ved University of Copenhagen’s Excellence Programme for Interdisciplinary Research, ‘Changing Disasters’, og Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

- ”Sjælesorg ved begravelses- og bisættelsessamtaler” ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med Aarhus Universitet.

- ”Bæredygtig sjælesorg – som stresslindring” ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. 

Christine Tind Johannessen er bl.a. forfatter til bogen Kræften og Kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv og har sammen med lektor emer. Hans Raun Iversen udgivet bogen Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler. Hun har været Editorial Board Member på Journal of Pastoral Theology og siden 2007 fungeret som redaktionsmedlem og forperson på tidsskriftet Kritisk forum for praktisk teologi.

I 2016 var Christine Tind Johannessen gæsteforsker og -underviser gennem et semester på Union Theological Seminary under Columbia University i New York hos daværende dekan og professor Pamela Cooper-White.

Christine Tind Johannessen har siden 2015 været tilknyttet Københavns Stift som universitetshjælpepræst ved Simeon-Sankt Johannes Sogn og Studentermenigheden i København, hvor hun varetager gudstjenester og sjælesorgssamtaler.

Christine Tind Johannessen er endvidere uddannet specialist i narrativ psykoterapi og efteruddannet i mentalisering. Hun er uddannet i narrativ supervision, har gennemgået Supervisoruddannelsen for Præster i Folkekirken og fungerer som supervisor, bl.a. ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og i Københavns Stift.