Fortsæt til hovedindholdet
Ansatte
Christine Tind Johannessen

Christine Tind Johannessen

Lektor, ph.d. i sjælesorg. 
Associate Professor in Pastoral Care.

Kontakt

Tlf. +45 20 41 01 15
ctj@km.dk

Arbejds-områder

 • Pastoralteologi og pastoralpsykologi/ Pastoral Theology and Pastoral Psychology
 • Sjælesorg/ Pastoral Care and Counseling
 • Klimaforandring og bæredygtighed/
  Climate Change and Sustainability
 • Stress og sårbar-hed/ Stress and Vulnerability
 • Begravelses- og bisættelsessjæle-sorg/ Funeral Care
 • Død og sorg/ Death, Dying and Bereavement
 • Hverdagstro og levet religion/ Everyday & Public Theology and Lived Religion
 • Katastrofer og traumer/ Disasters and Trauma
 • Sygdom og kriser/ Illness and Crises
 • Tro og helbred / Faith and Health
 • Multiplicitetsteologi og netværksteori / Theology of Multiplicity and Network Theory
 • Feministisk teori / Feminist Theory
 • Empirisk forskning (etnografisk feltarbejde, forskningsinter-view og spørgeskema-undersøgelser/ Empirical Theology