Fortsæt til hovedindholdet
Christine Tind Johannessen
Publikationer/publications

Publikationer/
publications 

Christine Tind Johannessen

Monografier og redigerede bøger/
Monographs and Edited Books

 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (red.)(2019). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, 320 s.
  (English title: Manifolded Faith and Pastoral Care.)
  https://issuu.com/forlagene/docs/mangefoldet_tro

 

 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv, København: Forlaget Anis, 213 s. 
  (English title: Cancer and Resilience. Everyday Christianity in an Empirical-Network-Theological Perspective)
  https://issuu.com/forlagene/docs/kr__ften_og_kraften_-_uddrag

 

 

 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Elof Westergaard (red.) (2012). Livskraft. Studier i kristendom, fortællinger og erfaring, København: Forlaget Anis, 311 s.
  (English title: Resilience. Studies in Christianity, Narrative and Experience
  https://www.eksistensen.dk/livskraft.html

Artikler i tidsskrifter og bøger/
Publications in Journals and Chapters in Books

 • (Under udgivelse) Austad, Anne & Johannessen-Henry, Christine Tind (2020). ”Sjelesorg som flerfoldig og flerstemmig praksis: En porøs innsirkling av sjelesorgen i interkulturelt perspektiv”, Tidsskrift for Praktisk Teologi.
 • Under udgivelse) Johannessen-Henry, Christine Tind (2020). ”Sjælesorg ved begravelses- og bisættelsessamtaler: En ny sjælesorgsmodel udviklet på baggrund af en etnografisk-teologisk undersøgelse”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Begravelsen”, 161.
 • (Under udgivelse) Morre Bidstrup, Ulla & Johannessen-Henry, Christine Tind (red.)(2020). ”Får vi kastet stenen fra?”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Begravelsen”, 161: 1-3.
 • (Under udgivelse) Timm, Helle; Assing-Hvidt, Elisabeth; la Cour, Karen; Høybye, Mette T; Johannessen-Henry, Christine Tind; Ledderer, Loni; Rasmussen, Dorte M.; Tjørnhøj-Thomsen, Tine (2020). “RcDallund – A narrative review”, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2019). “Sjælesorg i den praktiske teologi”, i: Niels Henrik Gregersen, Lisbet Christoffersen og Karen Marie Søe Leth-Nissen, (red.), Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018, København: Eksistensen, (s.127-142).
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2019). ”Begravelsessamtalens frirum: Multiplicitet og sjælesorg i sporene fra Winnicott og Luther”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s.211-240.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2019). ”Multiplicitet i tro og samtale:
Det etnografiske interview i teologiske undersøgelser og pastoral praksis”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 155-184.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2019). ”Levet polydoksi: Hverdagens multiple trospraksis i pastoralteologisk perspektiv”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 63-90.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (2019). ”Multiplicitet som begreb og perspektiv”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 13-24.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (2019). ”Multiplicitet som vilkår for tro, samtale og sjælesorg i en postsekulær tid”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 25-36. https://issuu.com/forlagene/docs/mangefoldet_tro
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (2019). ”Multiplicitet som menneskelig og teologisk ressource”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 309-317.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans Raun (2019). ”Forord”, I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 9-10. https://issuu.com/forlagene/docs/mangefoldet_tro
 • Joensen, Jacob & Johannessen-Henry, Christine Tind  (red.)(2019). ”Gudstjenesten under forandring”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Gudstjenesten under forandring”, 156: 1-3. https://www.eksistensen.dk/kritisk-forum-nr-156.html
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2018). “Fællesskab og håb: Mentalisering som sjælesørgerisk greb i begravelsessamtalen”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Sjælesorg”, 151: 44-69. https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2018/Kritisk-forum-151.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Johansen, Kirstine Helboe (2018). “Sjælesorg – i farvandet mellem teologi og andre fagdiscipliner”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Sjælesorg”, 151: 1. https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2018/Kritisk-forum-151.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2017). “Listening for Safe Places:
Networks of Playing and Chalcedon in Disaster Pastoral Care”, Dialogue: A Journal of Theology, 54 (4) -  DOI: 10.1111/dial.12354. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dial.12354
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2016). ”The Materiality of Presence: Psycho-Theological Entanglement of Objects in Disaster Pastoral Care”, Journal for Pastoral Theology. 26(3): 195-214. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10649867.2017.1294042?journalCode=ypat20
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2016). ”Sjælesorg for tabets ’vi’: Hverdagstroens heterodokse undergrund i teologisk ortodoksi”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Levet tro”, 146, 41-57.
  (English title: “Pastoral Care in Loss and the Tenuous ‘We’: The Heterodox Underground in Everyday Theology and Classical Orthodoxy”) https://curis.ku.dk/ws/files/195009942/Johannessen_Henry_2016_Sj_lesorg_for_tabets_vi_ny.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Birch, Peter (2016). ”Levet tro – pejlemærker teologisk set”, Kritisk Forum for Praktisk Teologi, ”Levet tro”, 146. (English title: ”Lived faith: theological landmarks”) https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2016/Kritisk-forum-146.pdf
 • Dahlberg, Rasmus; Johannessen-Henry, Christine Tind; Raju, Emmanuel; Tulsiani, Suhella (2015). “Resilience in disaster research: three versions”, Civil Engineering and Environmental Systems 32 (1-2): 44-54. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286608.2015.1025064
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). “Katastrofens sjælesorg: Den treenige Gud mellem metal, lig og plastik”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Katastrofens Teologi”, 141: 39-65. 
  (English title: “Disaster Pastoral Care: The Trinitarian God between Metal, Corpses, and Plastic”). https://curis.ku.dk/ws/files/183757344/ChristineTindJohannessen_Henry_Katastrofens_Sjaelesorg_KFPT_141_2015_s39_65.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Gregersen, Niels Henrik (2015): ”Hvad er en katastrofe, og hvad har det med Gud at gøre?”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Katastrofens Teologi”, 141: 1-5.
  (English title: ”What is Disaster? … And what Disaster has to do with God”) 
  https://curis.ku.dk/ws/files/162184445/Tind_Gregersen_Hvad_er_en_katastrofe_KFPT_141_2015_s1_5.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). “ Kvinder, kompleksitet og kreativitet: Feministisk sjælesorg som teoretisk genre og praksis”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Feministisk teologi, nu!”, 142:  80-95.
  (English title: “Women, Complexity, and Creativity: Feminist 
Pastoral Care as Theoretical Genre and Praxis”)  https://curis.ku.dk/ws/files/183757360/ChristineTindJohannessen_Henry_Kvinder_kompleksitet_kreativitet_KFPT_142_2015_s80_95.pdf
 • Kande, Karina Juhl & Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). ”Feministisk teologi, nu! – Nye tendenser i feministisk teologi og solidaritetens vedvarende udfordring”, Kritisk forum for praktisk teologi, ”Feministisk teologi, nu!”, 142: 1. (English title: ”Feminist Theology… Now: An Introduction”) https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2015/Kritisk-forum-142.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2014). ”Hverdagstroens mangfoldighed er en udfordring for teologien”, Dansk Kirketidende, 166(2): 10-13.
  (English title: ”The Variety of Everyday Religion as a Challenge for Theology”)
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). “Stedseskatologier”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Stedets teologi”, 132: 57-73.
  (English title: “Eschatologies of Place”) . https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2013/Kritisk-forum-132.pdf
 • Demant, Jørgen & Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). “Stedets teologi - Forord”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Stedets teologi”, 132: 1. (English title: “Theology of Place”). https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2013/Kritisk-forum-132.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2012). ”Polydox Eschatology: Relating Systematic and Everyday Theology in a Cancer Context”, Studia Theologica. Nordic Journal of Theology 66: 107-129. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0039338X.2012.735204
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2012). ”The Call of Cancer: God-talk in a Speech Act Perspective”, in: Evers, Dirk; Fuller, Michael; Jackelén, Antje & Smedes, Taede (red.), Studies in Science & Theology,vol. 13, Halle-Wittenberg: Martin-Luther-University Halle-Wittenberg, 201-220.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Deltour, Isabelle; Bidstrup, Pernille E.; Dalton, Susanne O. & Johansen, Christoffer (2012). ”Associations between faith, distress and mental adjustment – a Danish survivorship study”, Acta Oncologica 52: 364–371. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0284186X.2012.744141?src=recsys
 • Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Westergaard, Elof (2012). ”Livskraft – i dialog med Svend Bjergs teologi”, i: Johannessen-Henry, Christine Tind; Gregersen, Susanne; Holst, Søren; Westergaard, Elof (red.) Livskraft. Studier i kristendom, fortælling og erfaring, København: Anis 2012. (English title: ”Resilience: A Dialogue with the Theology of Svend Bjerg”) https://www.eksistensen.dk/livskraft.html
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Iversen, Hans R. (2012). 'Svend Bjerg checker ud', Teol-Information 44:6-9. English title: 'Professor Bjerg retires'. file:///Users/christinetindjohannessen-henry/Downloads/8118-826-PB.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Andersen, Birte (2011), ”Sygdommens krop – Forord”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Sygdommens Krop”, 123: 1-5. (English title: ”The Diseased Body”) https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2011/Kritisk-forum-123.pdf
 • Bundgaard-Nielsen, Jette Marie & Johannessen-Henry, Christine Tind (2011). ”Gud og mammon – Forord”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Gud og mammon”, 124: 1-4.(English title: ”God and Mammon”) https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2011/Kritisk-forum-124.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2010). ”Cancer and the Quest for Meaning: The Religious Dimension in the Context of Health Science”, in: Evers, Dirk; Fuller; Jackelén, Antje & Smedes, Taede (red.), Studies in Science & Theology, vol. 12, Tübingen: Forum Scientiarum, 180-191. http://www.esssat.eu/ssth-12/
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2010). ”Patterns of Meaning – Meaning of Patterns”, in: Runehov, Anne L.C.; Gregersen, Niels H. & Wolf, Jakob (red.), Copenhagen Discussions in Science and Religion, vol. 1, København: Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 151-160.  https://curis.ku.dk/portal/files/105584445/Human_Project_in_Science_and_Religion_e_bog.pdf
 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Rubow, Cecilie (2010). ”Det gode efterliv: Hvordan der tales om et liv efter døden”, Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 27: 19-23.(English title: ”The Good Afterlife: How to Talk about Life After Death”)
 • Rubow, Cecilie & Johannessen-Henry, Christine Tind (2010). ”Variationer i liv efter døden: Transcendencer i hverdagslivets (nye) polydoksi”, Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 12: 135-55.
  (English title: ”Variations on Life after death: 
Transcendences in the (New) Polydoxy of Everyday Life”) https://curis.ku.dk/portal/files/136755220/2960_11073_1_PB.pdf
 • Hoff, Andreas; Johannessen-Henry, Christine Tind; Ross, Lone; Hvidt, Niels Christian & Johansen, Christoffer (2008). “Religion and Reduced Cancer Risk – What Is the Explanation? A Review”, European Journal of Cancer 44: 2573-2579. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959804908006321
 • Marså, Kristoffer; Johnsen, Nina F.; Bidstrup, Pernille E.; Johannesen-Henry, Christine Tind & Friis, Søren (2008). “Social Inequality and Incidence of and Survival from Male Genital Cancer in a Population-Based Study in Denmark, 1994-2003”, European Journal of Cancer 2008; 44: 2018-2029. 
  https://www.ejcancer.com/article/S0959-8049(08)00461-9/abstract
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2007). ”Cancer, Existence and Religious Dimension – associated with Quality of Life among Danish Cancer Patients” (Abstract), i: Copenhagen Conference on Religion in the 21st Century. Transformations, significance and challenges. Information Booklet, s. 74-75.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2004). ”Billederfaring og billedbrug - i et nutidigt protestantisk lys”, Kritisk forumfor praktisk teologi, ”Sådan set”, 98: 3-15.
  (English title: ”Image Experience and Use of Images: A Contemporary Protestant Approach”)
  https://www.eksistensen.dk/media/wysiwyg/Tidsskrifter/KritiskForum/2004-2005/Kritisk-forum-98.pdf


Udviklet spørgeskema/ 
Developed Questionnaire 

 

Oversatte publikationer/ 
Translated Publications

 • Cooper-White, Pamela (2019). “Dansende partnere: 
Trinitarisk teologi og brug af selvet i sjælesorg”. Oversat af Christine Tind Johannessen-Henry; godkendt af forfatteren. I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 289-306.
 • Cooper-White, Pamela (2019). “Mange stemmer: En pastoral-teologisk multiplicitetspsykologi”. Oversat af Christine Tind Johannessen-Henry; godkendt af forfatteren. I: Christine Tind Johannessen-Henry & Hans Raun Iversen (red.). Mangefoldet tro og sjælesorg. Multiplicitet som vilkår for mennesker, møder og samtaler, København: Forlaget Eksistensen, s. 39-62.
 • Koenig, Harold G. (2006). “DUREL: Duke University Religion Index (Danish Version)”. Oversat af Christine Tind Johannessen-Henry; godkendt af forfatteren. I: Johannessen-Henry, Christine Tind (2015). Kræften og kraften. Hverdagskristendom i et netværksteologisk perspektiv, København: Forlaget Anis, 213 s.  & I: Johannessen-Henry, Christine Tind (2013). Hverdagskristendommens polydoksi. En empirisk-teologisk undersøgelse af tro i cancerrejsens kontekst, ph.d.-afhandling, Publikationer fra Det Teologiske Fakultet, København: Grafisk, KU, 337 s. (Se Koenig HG, Meador K, Parkerson G. Religion Index for Psychiatric Research: A 5-item Measure for Use in Health Outcome Studies.  American Journal of Psychiatry, 1997; 154:885-886).
  https://curis.ku.dk/ws/files/103788243/Johannessen_Henry_Hverdagskristendommens_polydoksi_e_bog.pdf

 

Redigerede tidsskrifter/ 
Edited Journals

 

Avisartikler/ 
Publications in Newspapers

Andre skriftlige akademiske arbejder og rapporter/
Other written academic works and rapports

 • Johannessen-Henry, Christine Tind & Johansen, Christoffer (2007). ”Faith and Health: An Epidemiological Approach”; opr. skrevet til antologi ifm. Faith and Health. Interdisciplinary Conference on the Dynamics of Religion, University of Notre Dame, Indiana, 2006.
 • Høybye, M.T.; Ross, L.; Dalton, S.O.; Tjørnhøj-Thomsen, T.; Larsen, I.; Johannessen-Henry, C.T. & Johansen, C. (2007). Statusrapport 2006 – Forskningsprojekt FOCARE, Afd. for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.
 • Johannessen-Henry, Christine Tind (2006). Kræft, tro og livssyn: en pilotrapport, Afd. for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse.
 • Johannessen, Christine Tind (2000). Systematisk-teologisk refleksion over billedteori – med henblik på overvindelse af ikonoklasmen i protestantisk teologi. Speciale, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.
  (English title: Systematic-Theological Reflection of Image theory: Overcoming Iconoclasm in Protestant Theology, Master Thesis)