Fortsæt til hovedindholdet
Ansatte
Hans Vium Mikkelsen

Hans Vium Mikkelsen

Lektor og vidensmedarbejder


Tlf. 58 58 30 03  
Tlf. 30 58 29 38
hvm@km.dk

Arbejdsområder

Systematisk teologi med særlig vægt på:
 • Reformatorisk teologi (Luther og Calvin)
 • Det 20. århundredes teologi (Barth, Tillich, Løgstrup, Bonhoeffer, Moltmann, Pannenberg)
 • Dogmatiske hovedtemaer: Trinitet, kristologi og forsoningsteologi
 • René Girard
 • Postliberal teologi og etik
Dogme- og bibelreception
 • Dannelse af dogmetradition i såvel historisk som aktualistisk perspektiv
 • Skriftsyn
Praktisk teologi
 • Homiletisk værkstedsarbejde
 • Dogmatik og prædiken
Teologi og samfund
 • Studierejser til Israel og Palæstina, Nordirland
 • Diskussion af aktuelle samfunds-mæssige problemstillinger