Fortsæt til hovedindholdet
Ulla Morre Bidstrup
CV UMB

CV

Født 1965

Uddannelse, ansættelser mv.

2014 Ansat som uddannelsesleder i FUV og afdelingsleder for FUV, København

2012 Indtrådt som medlem af det kirkeministerielle udvalg for en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

2011 Indtrådt som medlem af det kirkeministerielle udvalg for et folkekirkeligt forsknings og studiecenter (senere videns og studiecenter)

2011 Udnævnt til dansk teologisk rådgiver for Det lutherske Verdensforbunds council med sæde i arbejdsgruppen for Theology and Public Witness (hvortil området for teologisk og pastoral uddannelse hører)

2011 Ph.d. fra Ph.d.-skolen Teologi og Religionsvidenskab. Det Teologiske Fakultet. Århus Universitet. Uden indskrivning og vejledning (i henhold til Ph.d.-bekendtgørelsens §15 stk. 2). Afhandling: ”Fordi der skal prædikes på lørdag. Kasualierne som orienteringsritualer belyst med udgangspunkt i nyere tysk kasualteori” 

2010 Projektleder af pilotpraktikprojekt ved Pastoralseminariet i Århus

2009 Sammenlagt 3 måneders ophold på Humboldt Universitetet i Berlin m.h.p. Ph.d.-studier

2009 Beskikket som teologisk sagkyndig ved domstolene for gejstlige læresager ved Østre og Vestre Landsret (genbeskikket 2013)

2008 Optaget i Societas Homiletica (verdensomspændende homiletisk selskab)

2008 Udnævnt som ulønnet hjælpepræst ved Thorsager-Bregnet Pastorat (nu Thorsager-Bregnet-Feldballe Pastorat)

2007 Indtrådt i styrelsen for Grundtvigsk Forum. Plads i Kirkepolitisk Udvalg og Samtalegruppe for de kirkelige retninger. Formidlet Grundtvig i internationale sammenhænge. F.eks. som del af delegation ledet af det daværende Teologiske Fakultet i Århus ved konference i Indien i januar 2007

2007 Indtrådt i redaktionen for Kritisk Forum for Praktisk Teologi. Efterfølgende redaktør på adskillige numre om centrale pastoralteologiske områder

2006 Ansat som lektor på Pastoralseminariet i Århus med særligt ansvar for daglig kursusdrift og for undervisning i liturgik og kasualier

2005 Prædikenvejledninger i Præsteforeningens Blad

2004 Prædikenvejledninger i Dansk Kirketidende

2003 Indtrådt i redaktionen for Aros forlag. Overgået til reaktionen for Anis forlag ved forlagenes fussion.

2000 Indsat som sognepræst i Thorsager-Bregnet Pastorat

1998 Barselsorlov

1996 Barselsorlov

1993 Ordineret og indsat som sognepræst i Ålsø-Hoed-Vejlby-Homå Pastorat

1993 Kandidateksamen i teologi (cand.teol.) Speciale: ”Luther som Reformator Magisterii – Baggrunden for Luthers indsat som reformator af universitetsteologien”

1992 Grunduddannelse i litteraturhistorie (exam.art.)

1993 Barselsorlov

1991 Gennemført Pastoralseminariets kursus i Århus

1986 Optaget på Århus Universitet på teologi

1985 Immatrikuleret på Århus Universitet på litteraturhistorie

1985 Højskoleophold på Krabbesholm Højskole

1984 Student fra Svendborg Gymnasium