Fortsæt til hovedindholdet
Ulla Morre Bidstrup
Publikationer UMB

Publikationer

Her begrænset til egentlige bogudgivelser, publikationer i udenlandske (og derfor sværere tilgængelige) sammenhænge samt rapport over praktikpilotprojekt. Hertil kommer en lang række artikler i tidsskrifter, årbøger m.v., kronikker, debatoplæg i aviser m.m.

Bidstrup, Ulla Morre
2007 ”Vielsen og mødet mellem idealet og realiteterne” i: Pastoralteologi, Christiansen, Helle og Henning Thomsen (red), Anis, København, 331-343.

2009 ”Et præstevirke, der virker” i Præsteforeningens Blad s. 304 ff

2011 ”Hvem kommer til faderen? Pastoralteologiske refleksioner over Joh 14,6 om den kristelige frelseslæres eksklusivitet og inklusivitet” in: Die soziale Verantwortung Kirche. Erlösungswege – Kirche im interreligiösen Dialog. Deutsch-dänischer Pastorenkonvent, Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster, 93-102, på tysk: „Wer kommt zum Vater – Pastoraltheologische Reflexionen zu Joh 14,6 über Exklusivität und Inklusivität der christlichen Erlösungslehre, 103-113.

2011 Fordi der skal prædikes på lørdag. Kasualierne belyst som orienteringsritualer med udgangspunkt i nyere tysk kasualteori. Ph.d.-afhandling, Århus

2012 I anledning af… Kasualierne mellem levet liv og forkyndelse. Aros, København

2012 ”From Rites of Passage to Rites of Orientation”, i Studia Homiletica 8. Preaching, Hogan, Lucy og Theo Pleizier (red),Eburon Academic Publishers, Delft, 85-101

Bidstrup, Ulla Morre: 
2012 Rapport over praktikpilotprojekt på Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, Århus i 2011-2012  (Ikke publiceret)

Jakob Balling, Ulla Morre Bidstrup og Torben Bramming:
1997 De unge skal se syner. Perpetuamartyriet oversat og kommenteret. Århus Universitetsforlag, Århus

Bidstrup, Ulla Morre og Peter Nejsum og Ulla Bjerregaard Salicath:
2006 I skal leve. 19 begravelsestaler og et efterord. Aros, København.

2009 Gud, vi skal giftes. Oplæg til vielsessamtalen. Aros, København.

2013 Kære konfirmander…18 konfirmationstaler og efterord. Aros, København

2013 Som hos dig står. 21 vielsestaler og et efterord. Aros, København

Bidstrup, Ulla Morre og Leise Christensen, Jørgen Demant, og Peter Nejsum
2009 I anden række. Prædikenvejledninger til anden tekstrække. Aros, København

Bidstrup, Ulla Morre og Leise Christensen, Arne Mårup, Peter Nejsum
2012 I første række. Prædikenvejledninger til første tekstrække. Aros, København

Bidstrup, Ulla Morre, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, Leise Christensen, Mads Davidsen, Lasse Rødsgaard Lauesen
2013 I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler. Aros, København 

Bidstrup, Ulla Morre og Hanna Broardbridge, Mette Marbæk Johansen, Kirsten Jørgensen
2013 Babelfisk - temagudstjenester på tværs af sprog. Aros, København

Johansen, Kirstine Helbo og Jette Bendixen Rønkilde
2013 ”Dåben i gudstjenesten” i: En gudstjeneste – mange perspektiver. Anis. København