Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Bæredygtig sjælesorg

Bæredygtig sjælesorg - som stresslindring

Tre modeller skal bidrage til lindrende processer i sjælesorgssamtaler med mennesker ramt af stresstilstande. 

I en etnografisk-teologisk undersøgelse af danske studenterpræsters sjælesorgssamtaler med stressramte studerende har projektet systematisk udforsket praksisser, der kommer til udtryk i samtalerne.

På den baggrund og med forskellige samfundstemaer for øje har projektet udviklet tre modeller for sjælesorgssamtaler, som både trækker på sjælesorgens særegne teologiske ressourcer og på indsigter fra psykologi og psykoterapi. 

På empirisk og teoretisk grundlag giver undersøgelsen viden om samtidens sjælesorg gennem temaerne 'Sjælesorg som kærligt nærvær', 'Sjælesorg på tværs af køn' og 'Sjælesorg i en tid med klimaforandringer'. 

Se lektor, ph.d. Christine Tind Johannessen introducere til projektet i fem videoer herunder.

Bemærk, at alle cookies på hjemmesiden skal accepteres for at få adgang til at se videoerne, der er publiceret på YouTube.

Hvad er sjælesorg (1:5)

Introduktion til Bæredygtig sjælesorg - som stresslindring (2:5)

Sjælesorg som kærligt nærvær (3:5)

Sjælesorg på tværs af køn (4:5)

Sjælesorg i en tid med klimaforandringer (5:5)


Projektets resultater er publiceret i tre artikler

Johannessen, Christine Tind (2021). ”Sophias kærlige blik: Tillid og treenighed som forandringsgrundlag i sjælesorgssamtaler med stressramte studerende”, Tidsskrift for Sjelesorg 3-4: 373-391

 

Johannessen, Christine Tind (2023). ”Moderlig sjælesorg - på tværs af køn”, i Guds ord i kvindemund (Else Marie Wiberg Pedersen, red.), København: Gads Forlag.

 

Johannessen, Christine Tind (2022). “Belonging to the World through Body, Trust, and Trinity: Climate Change and Pastoral Care with University Students”, Religions 13: 527

 

Supplerende litteratur

Johannessen, Christine Tind (2023). “Belonging to the World through Body, Trust, and Trinity: Climate Change and Pastoral Care with University Students”, Religions 13: 527, i: Practical Theology Amid Environmental Crises (red. Pamela R. McCarroll og HyeRan Kim-Cragg), Basel: MDPI, s. 65-82.