fkuv.dk
Kursusprogram

Ortodoks teologi, spiritualitet og kirkeliv (forberedelse til Rusland ekskursion)

Forberedelse til ekskursion til Moskva, Novgorod og Sankt Petersborg.

Deltagerne skal selv betale transport (kr. 2616) og forsikring (kr. 752) i forbindelse med ekskursionen.

Uddybende kursusbeskrivelse:
Som verdens største ortodokse land med verdens største ortodokse kirke er Rusland og den russisk-ortodokse kirke oplagte som mål for forsøg på at danne sig et indtryk af den ortodokse verden. 

Som forberedelse til ekskursionen til Rusland (Moskva, Novgorod og Skt. Petersborg, 19.-30. april 2022 [datoerne ændret pga. Covid-usikkerhed!]) vil kurset give en introduktion til den russisk-ortodokse kirkes historie og aktuelle rolle i dagens Rusland, hvor kirken siden Sovjetunionens sammenbrud atter har opnået en stor og stadig voksende position i samfundet. Kurset vil desuden give en introduktion til ortodoks teologi og spiritualitet, menneskesyn og samfundstænkning, til den ortodokse gudstjeneste, ikonografi og ikonteologi. Kurset vil således behandle almene ortodokse spørgsmål, men dog med fokus på den måde, hvorpå de udfoldes af den russiske kirke.

Af programmet:
Christian Gottlieb:
1. Almen introduktion til 1000 års (russisk-) ortodoks kirkehistorie.
2. Russisk kirkehistorie i det 20. århundrede.
3. 
Russisk kirkehistorie efter Sovjet­unionens opløsning.
4. 
Kirkens rolle i nutidig politik og samfund.

Kristian von Späth:
1. 
Ortodoks kristologi fra Kalkedon til den russiske religiøse renæssance.
2. 
Apofatisk tradition, palamisme og theosis.
3. 
Sofia Gubaidulina og tidens forklarelse.

Forfatter og ikonograf Solrunn Nes:
Ikonernes teologi og spiritualitet.

Præst og forstander Poul Sebbelov, Den Ortodokse Kirke i Danmark:
Ortodoks gudstjeneste.

Dato:31. maj - 4. juni 2021
Næste kurser:
19. april 2022 - 30. april 2022
Kursusleder:Lektor Benny Grey Schuster, Sognepræst & adjungeret professor Christian Vincent Galle Gottlieb og Sognepræst Kristian von Späth
Målgruppe:Præster
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 44/21 - 2327
Ansøgningsfristen er udløbet