Fortsæt til hovedindholdet
Undersøgelser og viden
Publikationsliste

Publikationsliste

Samlet, alfabetiseret oversigt over publikationer, der alle kan hentes som pdf. 

TitelAfsluttet Tema
Babysalmesangens teologi2022Kirke
Det levende ord i nye tider2023Kirke
Digitale skærme i kirkerummene i Haderslev Stift2021Kirke
Dåb eller ej2015Dåb
Et værdifuldt frirum. Børnekonfirmandundersøgelse2020Børnekonfirmand
Evaluering af Paraplyprojektet til forbedring af præsters psykiske arbejdsmiljø2023Præst
Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen2018Konfirmation
Folkekirke og samfund i en reformtid2020Kirke
Folkekirken én til én2021Præst
Folkekirkens målsætningsarbejde med kirkemusikken som case2018Musik
Forandringer i provstierne I2010Provsti
Forandringer i provstierne II2015Provsti
Forandringer i provstierne III2020Provsti
Forskellige vilkår for folkekirken på landet2016Kirke
Frivillige i folkekirken: Er der nogen, vi overser?2023Kirke
Funktionspræster i Danmark2015Præst
Herrens hus, Herrens have2021Kirke
Hvad forventer folket af kirken?2015Kirke
Hvad skal vi med tal?2020Kirke
Hvad vil det sige at være præst?2016Præst
I hvert enkelt tilfælde2015Præst
Idékatalog. Inspiration til kirkeliv i krisetid2020Kirke
Kirker og kommuner i samarbejde2017Kirke
Kandidatvillighed2016Menighedsråd
Kirken i sommerlandet2019Kirke
Kirken på landet - dokumentationsrapport2020Kirke
Kirken på landet. Menighedsrådenes muligheder for at indgå i det lokale samarbejde2018Menighedsråd
Når folkekirken skal spille efter reglerne - men uden for banen. Folkekirkens håndtering af coronaperioden i foråret 2020.2020Kirke
Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift2023Kirke
Provstiet og kommunen2019Kirke
Præster på tværs2020Kirke
Religiøsitet og forholdet til folkekirken. 
Kvantitative studier (bog 1)
2021Kirke
Religiøsitet og forholdet til folkekirken
Kvalitative studier (bog 2)
2022Kirke
Rum for Tro og Fordybelse. En undersøgelse på Aarhus Universitetshospital2023Kirke
Samarbejde mellem menighedsråd i folkekirkens provstier2016Menighedsråd
Selvom man tror på noget andet, kan man godt være et sødt menneske 2015Skoletjenesten
Slår fundamentet revner?2018Konfirmation
Studerende på pastoralseminarieuddannelsen om præsteerhvervet2021Præst
Tavshedspligt og underretningspligt2020Præst
Uden for murene2016Diakoni
"Vi tro, vi alle tro på Gud"2016Musik