Fortsæt til hovedindholdet
Videnscenteret
Netværk

Netværk

Organisationer, netværksgrupper og udvalg, der understøttes af, er forankret i eller har et samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

En vigtig opgave for FUV er at være en drivende kraft i det udviklingsarbejde, der finder sted i folkekirken. Her kan man finde oplysninger om de organisationer, netværksgrupper og udvalg, der på forskellig vis understøttes af, er forankret i eller har samarbejde med FUV. 

Arbejdsgruppe for planlægning af gudstjenestekonference

Dansk Homiletisk Netværk

Folkekirkens arbejde med mennesker med særlige behov

Folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder

Kirkemusikalsk kompetencecenter (KMKC)

Kirken på landet

Globale fortællere - i samarbejde med Danmission

Religionspædagogiske stiftskonsulenter