Fortsæt til hovedindholdet
Videnscenteret
Aktuelle projekter

Aktuelle projekter

Oversigt over igangværende projekter i Videnscenteret.Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Projektet, der er et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg stifter, har til formål at understøtte transparent prioritering mellem vedligeholdelse og kirkeliv i sogne og provstier.

Ansvarlig:Maj Bjerre Dalsgaard         
Afsluttes:2023                          
Link:Find alt materiale vedrørende projektet her

Europæisk konfirmandundersøgelse

Opfølgning på konfirmandundersøgelser fra 2010 og 2015.

Ansvarlig:Leise Christensen
Afsluttes:2023                               
  

God praksis i kontakt til indvandrere og efterkommere

Projektet fokuserer på de nye kristne befolkningsgrupper, der ikke finder vej til medlemskab af folkekirken. Gennem opsamling af eksisterende viden, bred opsøgende indsats, interviews med de nye befolkningsgrupper samt forandringsarbejde søger projektet at skabe indblik i barrierer og vise veje til at imødegå dem.

Ansvarlig:Jais Poulsen                    
Afsluttes: 2025                              
  

Præsters håndtering af følelsesmæssige belastninger - 
kvantitativ analyse

Formålet med projektet er at forbedre præsternes psykiske arbejdsmiljø via analyse af data om præsters følelsesmæssige belastninger. Målet er at analysen kan bruges til at målrette fremtidige indsatser.

Ansvarlig:Amalie Katrine R. Hansen 
Afsluttes:2023                          
Links:Projektbeskrivelse

Pastoral learning in practice

Pastoral learning in practice - på dansk pastoral læring i praksis - er et fælles skandinavisk projekt, som udforsker nye præsters læring i Sverige, Norge og Danmark fra sidste del af uddannelsen på pastoralseminariet og de første år ind i embedet.

Ansvarlig: Kirsten Donskov Felter                
Afsluttes: 2023                                      
  

Præster i sygehussektoren

Ph.d.-projekt i samarbejde med SDU, der undersøger sygehuspræsternes arbejde, som det opleves af personalet, de syge og præsterne selv.

Ansvarlig:Karsten Thomsen    
Afsluttes:2023                                     
  

Stresslindring og sjælesorg

Projektet skal bidrage til at dokumentere sjælesorgssamtalens egenskaber i et sekulariseret samfund. 

Ansvarlig: Christine Tind Johannessen
Afsluttes: 2023                                    
  

Vokseværk 

Horsens og Skanderborg provstier oplever en stor tilflytning og vil udvikle praksis i mødet med nye indbyggere. Projektet sigter på at skabe ny viden om tilflytterne og række ud efter dem i samskabende processer.

Ansvarlige:Kirsten Donskov Felter og Jais Poulsen
Afsluttes:2025