Fortsæt til hovedindholdet
Foredrag og workshops
Klasseledelse

Klasseledelse

Foredrag og workshop

Som underviser er det altafgørende at vide noget om, hvordan man leder et konfirmand- eller børnekonfirmandhold, så der skabes et trygt rum for både børn og voksne at være i. 

Det er væsentligt at have kendskab til elementer som rammesætning, struktur, relationsarbejde og didaktisk planlægning, ligesom det er vigtigt, hvordan man kommer godt fra start. 

Det vil vi arbejde med på denne workshop, der vil give:

  • Redskaber til at mestre klasseledelse
  • Afklaring af egen rolle som underviser
  • Refleksion over egen praksis
  • Refleksion over og redskaber til handlemuligheder, når det går skævt

Tidsramme og pris
To-tre timer. Gratis inkl. transport.


Kontakt

Hanne Høgild
Teologisk medarbejder i Konfirmandcenteret
hkih@km.dk