fkuv.dk
Kursusprogram

Gudstjenestekonference: Det samme på en ny måde. Gudstjeneste efter pandemien

FUV’s gudstjenestekonference 2021 perspektiverer erfaringerne og indsigterne fra foråret 2020, hvor det gudstjenestelige og folkelige liv i Danmark fandt nye veje. 
Uddybende kursusbeskrivelse:
Programmet byder blandt andet på foredrag om fællessangen i Danmark ved Anne Odgaard Eyermann, medlem af udvalget bag den kommende Højskolesangbog, og på paneldebat om den fælles salmesangs og musikkens rolle i gudstjenesten. Professorerne Bo Kristian Holm og Niels Henrik Gregersen lægger op til debat om digital nadver, provst Grete Wigh-Poulsen perspektiverer coronatidens liturgi-frihed med et oplæg om tilsyn, fasthed og frihed.

De internationale navne er den finske pianist, kantor og salmeskriver, Sirkku Rintamäki, der i sin ph.d.-afhandling arbejder med den affektive realisering af salmen og den hollandske organist Sietze de Vries, der er kendt over hele Europa for sin formidable improvisationskunst.

Derudover byder konferencen på workshops om ”Vilde salmer” (Rintamäki), om improvisation (Sietze de Vries), om at producere gudstjenester til digitale medier (Jesper Henning Pedersen), om salmebogen som andagtsbog (Julie Damlund), og om ”liturgisk gehør” (Louise Højlund).

Vi skal desuden møde teksterne fra den nye bibeloversættelse 2020 i musikalsk klædedragt ved sognepræst Lars Obel og musiker Ann Falden og meget mere.

Mandag d. 1.2.

Ankomst fra kl. 11

Kl. 12: Frokost og derefter velkomst

Kl. 13:15 Åbningsgudstjeneste v/ den finske sanger, pianist, kantor og salmeskriver Sirkku Rintamäki

Kl. 14.15: Indledende samtaler: Erfaringsudveksling fra tiden under Corona

Kl. 14:45: Kaffe

Kl. 15:15: Den fælles salmesang og musikkens rolle i gudstjenesten. Hvad har Coronatiden lært os? Oplæg og paneldebat v/ bl.a. sognepræst og organist Mads Djernes, Nørremarkskirken, sognepræst Andreas Christensen, Hellig Kors kirke og sognepræst Peter Thyssen, Holmens Kirke

Kl. 16:30: ’Fællessangen i Danmark.’ Højskolesangbogen har ligget nr. 1 på bestsellerlisten, og en ny udgave er netop udkommet. Danskerne har sunget med på ”Morgensang med Philip Faber” og ”Fællessang – hver for sig” med Mads Steffensen. Hvad karakteriserer den danske fællessangstradition netop nu og har det perspektiver for salmesangen? Foredrag og debat v/ Anne Odgaard Eyermann, medlem af udvalget bag den nye udgave af Højskolesangbogen.

Kl. 18: Middag

Kl. 19:30: SalmeLeg, salmekoncert v/ Sirkku Rintamäki. Med en legende og undersøgende tilgang til salmesang vil Sirkku Ritamäki og andre musikere lede os gennem kendte og ukendte salmer. Det bliver en salmekoncert der sprænger rammerne, og som giver os mulighed for at se nye sider af, hvad salmen er og kan.

Tirsdag d. 2.2.

Kl. 8: Morgenmad
Kl. 8:45: Morgensang v/ Sirkku Rintamäki

Kl. 9:30: Workshops:
•         Sirkku Rintamäki: Opdagelsesrejse til salmens sjæl. Om tankerne bag SalmeLeg og ”Vilde salmer” og om den finske kirke i en coronatid
•         Sietze De Vries: Indføring i kunsten at improvisere
•         Jesper Henning Pedersen: At producere gudstjenester til andre medier
•         Louise Højlund: Liturgisk gehør
•         Julie Damlund: Salmebogen som andagtsbog

Kl. 12: Frokost

Kl. 13:15: Middagssang v/ Lars Obel og Ann Falden

Kl. 14: ‘Digital nadver?’ Oplæg med efterfølgende fælles drøftelse ved professor MSO, ph.d. Bo Holm, Afd. f. teologi, Arts, AU og professor, dr.theol. Niels Henrik Gregersen, TF, KU

Kl. 15:15: Kaffe

15.45: ’Frihed, nytænkning og tilsyn’ v/ provst Grete Wigh-Poulsen – med replik fra sognepræst Louise Højlund og efterfølgende samtale

Kl. 17: ’Bibelske lydlandskaber’ v/ musiker Ann Falden og sognepræst Lars Obel. Med udgangspunkt i læsninger af centrale skrifter fra 2020-oversættelsen af Bibelen, undersøger Obel og Falden Bibelens poesi i en form, hvis genre befinder sig imellem koncerten, oplæsningen og gudstjenesten. I et univers af ord og lyd, med oplæsning i samspil med hang drum og elektronika, træder en anderledes fortolkning af bibelteksterne frem.

Kl. 18:15: Festmiddag

Kl. 19:30: Åben fællessangskoncert med den hollandske organist og improvisator, Sietze de Vries. De Vries improviserer bl.a. over kendte, danske salmemelodier.

Kl. 21: Ost og vin

Onsdag d. 3.2.

Kl. 8: Morgenmad
Kl. 8.45: Morgensang v Louise Højlund

Kl. 9:30: ’Er der en præst til stede?’ Om det myndige lægfolk, om kirkerums-og embedsfundamentalisme og om at holde kirke, når kirken er lukket v/

Kl. 11:15: Afsluttende samtaler og fælles opsamling på konferencen

Kl. 12: Sendelse og afsked

Kl. 12:30: Frokost og derefter afrejse 


Dato:1. februar - 3. februar 2021
Kursusleder:Lektor, ph.d. Benedicte Hammer Præstholm
Målgruppe:Præster, Andre kirkeligt ansatte, Organister og Andre interesserede
Ansøgningsfrist:1. december 2020
Pris:For andre end præster 2.550,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:Emmaus Galleri og Kursuscenter
Kursus-id:K. 10/21 - 2301