Fortsæt til hovedindholdet
Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020
Tematiske videoer

Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 - tematiske videoer

Maiken Friischman Larsen og Jais Poulsen, der er en del af teamet bag befolkningsundersøgelsen 2020, formidler de vigtigste fund i otte korte videoer. 

Videoerne kan fungere som et kort oplæg til diskussion eller bruges til hurtigt at orientere sig i undersøgelsens resultater inden for bestemt tema:

  • Årsager til medlemskab (1:8)
  • Tro og medlemskab (2:8)
  • Medlemmernes ønsker til kirken (3:8)
  • Kirkegården og kirken som sted (4:8)
  • Kirkebrug (5:8)
  • At tale om tro (6:8)
  • Indmeldelse og udmeldelse (7:8)
  • Indvandring og folkekirken (8:8)

Bemærk, at alle cookies på hjemmesiden skal accepteres for at få adgang til at se videoerne, der er publiceret på YouTube.

Læs om befolkningsundersøgelsen 2020, og hent digitale udgaver af de to bøger, der præsenterer resultaterne.

Årsager til medlemskab (1:8)

Hvilke årsager har folkekirkens medlemmer til at være medlem? Årsagerne har baggrund i en række forskellige fællesskaber - kaldet kollektive identiteter - som former tilgangen til medlemskabet (6 m 56 s).


Tro og medlemskab (2:8)

Få indblik i folkekirkemedlemmernes forskellige måder at tro på, og i hvordan troen er i forandring livet igennem (9 m 35 s).


Medlemmernes ønsker til kirken (3:8)

Hør om, hvad medlemmerne ønsker, at folkekirken prioriterer, og hvordan befolkningen gerne ser folkekirken være til stede i det offentlige rum (6 m 43 s).


Kirkegården og kirken som sted (4:8)

Hvad bruger befolkningen kirken og kirkegården til - ud over til gudstjeneste og kirkelige handlinger? Denne video giver et indblik i den mangfoldige anvendelse (8 m 27 s).


Kirkebrug (5:8)

Befolkningen har mange forskellige måder at bruge folkekirken på. der forandrer sig igennem livet. Undersøgelsen viser, at familie, venner, skole, fritidsinteresser, uddannelse og rejser påvirker brugen af folkekirken (13 m 43 s). 


At tale om tro (6:8)

Hvordan har befolkningen det med at tale om tro? Hør også om forskellige tilgange til verden, som kan være med til at forklare forholdet til videnskab og religiøsitet (7 m 58 s).


Indmeldelse og udmeldelse (7:8)

Medlemmer af folkekirken er ofte igennem lange beslutningsprocesser i forbindelse med indmeldelse og udmeldelse, der dog også for nogen kan være resultatet af en enkeltstående begivenhed (13 m 12 s).


Indvandring og folkekirken (8:8)

I denne video handler det om indvandring og folkekirken. Hør om medlemmernes herkomst, hvordan indvandring har påvirket folkekirkens medlemsprocent, og om hvordan forskellige fællesskaber - kaldet kollektive identiteter - påvirker medlemskabet (10 m 56 s).


Om udgivelserne

Religiøsitet og forholdet til folkekirken. Bog 1 - kvantitative studier er udarbejdet for FUV af Jais Poulsen, Astrid Krabbe Trolle, Maiken Friischman Larsen og Bjarke Schønwandt Mortensen og udgivet i juni 2021. 
En trykt udgave af bogen kan købes hos Eksistensen til 55 kr. + forsendelse

Religiøsitet og forholdet til folkekirken. Bog 2 - kvalitative studier er udarbejdet for FUV af Karen Marie Leth-Nissen, Jais Poulsen, Maiken Friischman Larsen, Tina Langholm Larsen og Emma Helena Glasscock og udgivet i maj 2022. 
En trykt udgave af bogen kan købes hos Eksistensen til 75 kr. + forsendelse.

Læs mere om befolkningsundersøgelsen 2020, og hent digitale udgaver af de to bøger her.