Fortsæt til hovedindholdet
Foredrag og workshops
Befolkningsundersøgelsen 2020

Religiøsitet og forholdet til folkekirken i dag

Foredrag eller workshop

På baggrund af bøgerne Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020 1 & 2, der er baseret på både kvantitative og kvalitative studier, aktualiseres vigtige pointer for folkekirkens arbejde i dag. 

Hvad tror vi på? 
Hvordan lever vi vores tro ud? 
I hvilket omfang danner folkekirken ramme om vores tro og praksis? 
Hvordan påvirkes folkekirken af den øgede globalisering, individualisering og sekularisering i det danske samfund? 

Foredrag eller workshop giver

  • nye perspektiver på det kirkelige arbejde
  • kendskab til befolkningens tro
  • forståelse for befolkningens forskellige måder at bruge folkekirken på
  • indsigt i medlemmernes forskellige årsager til medlemskab
  • indblik i medlemmernes forskellige forventninger til folkekirken
  • viden om præstens rolle
  • indblik i befolkningens oplevelse af kirken og kirkegården som steder

Tidsramme og pris
To-tre timer. 4500 kr. ekskl. transport.