Ansatte
Hans Vium Mikkelsen

Hans Vium Mikkelsen

Rektor

Foto: Lars Aarø

Tlf. 58 58 30 03 + 30 58 29 38
E-mail

Arbejdsområder
Systematisk teologi med særlig vægt på:

 • Reformatorisk teologi (Luther og Calvin) 
 • Det 20. århundredes teologi (Barth, Tillich, Løgstrup, Bonhoeffer, Moltmann, Pannenberg)
 • Dogmatiske hovedtemaer: Trinitet, kristologi og forsoningsteologi  
 • René Girard    
 • Postliberal teologi og etik

Dogme- og bibelreception

 • Dannelse af dogmetradition i såvel historisk som aktualistisk perspektiv 
 • Skriftsyn

Praktisk teologi

 • Homiletisk værkstedsarbejde 
 • Dogmatik og prædiken 

Teologi og samfund

 • Studierejser til Israel og Palæstina, Nordirland
 • Diskussion af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger

Curriculum Vitae

Netværk og udvalg

Publikationer

Forskningsprojekter