Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport 

En fælles tænkepause for præst og konfirmander

Konfirmander oplever det at gå til præst som mere relevant, når præsten bringer filosofiske samtaler ind i undervisningen, viser rapport

Plads til konfirmandernes egne spørgsmål
Hvis præsten kan skabe et ”eksistentielt øverum” med plads til konfirmandernes egne spørgsmål, dialog og refleksion, vil konfirmanderne gennemgå en filosofisk dannelse og dermed opleve konfirmandforberedelsen som mere relevant og vedkommende, fortæller rapporten ”Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen”.

Læs rapporten "Filosofiske samtaler i konfirmandundervisningen" 

Samtaler om meningen med livet
Tidligere undersøgelser har peget på, at konfirmandforberedelsen lykkes bedst, når der tages udgangspunkt i, at temaerne i undervisningen er relevante for de unge, at konfirmanderne gerne vil tale om meningen med livet, og at der arbejdes med, at de unge udvikler en personlig holdning.

Materiale om filosofi i undervisningen deles med andre interesserede
I dette projekt er otte præster blevet klædt på til at skærpe deres opmærksomhed på filosofiske samtaler om eksistentielle spørgsmål i konfirmandforberedelsen. Det er sket med undervisningsmetoden ”Filosofi med børn og unge” med inspiration fra det udenlandske Philosophy for Children, P4C. Samtidig er der i samarbejde med præsterne udarbejdet materiale og aktiviteter til undervisningen, som siden er blevet delt med andre interesserede.

Mere engagerede konfirmander
Projektet har ført til mere engagerede konfirmander med større udbytte af undervisningen. I 2016 mente 12,36 % af konfirmanderne i undersøgelsen, at konfirmationsundervisningen ofte var relevant. Adspurgt året efter mente 36,7% af dem det samme. En konfirmand siger: ”Man får rent faktisk lov til at sige noget selv”.

Ikke lige nemt for alle præster
Det har ikke været lige nemt for alle præsterne at følge P4C. For nogle har det f.eks. været vanskeligt at være medvandrer i de filosofiske samtaler i stedet for at være ekspert. Men de har alle ønsket at kvalificere sig videre i P4C. Som en af præsterne konstaterer: ”Det er blevet mere en fælles tænkepause at gå til konfirmandundervisning”. Han peger også på, at der er opnået en lang større samtaletillid.

Jo mindre præsten siger, jo mere siger konfirmanderne
Rapportens forfattere, Dorete Kallesøe og Lærke Groth, kommer med en række anbefalinger til andre, der kunne have lyst til at begive sig ud i et lignende projekt. Blandt andet at det er vigtigt at øve sig meget og ofte, når man har med filosofisk facilitation at gøre, og at jo mindre præsten siger, jo mere siger konfirmanderne.

Læs mere:
Artikel om projektet

Materialesamling