Fortsæt til hovedindholdet
Udgivelser og rapporter
Rapport

Forskellige vilkår for folkekirken på landet

Kirkelige aktiviteter appellerer især til de finkulturelle og de jordbundne, viser rapport, der inddeler landsogne og indbyggere i typer.

Forskellige typer og vilkår
I rapporten ”Forskellige vilkår for folkekirken på landet” svares der bl.a. på disse spørgsmål: Er det muligt at lokalisere forskellige typer af landsogne, som har hver sine vilkår for det kirkelige arbejde? Hvordan kan man beskrive deltagerne i de kirkelige aktiviteter i udvalgte landsogne i forhold til indbyggerne generelt?

Læs rapporten "Forskellige vilkår for folkekirken på landet"

Tre typer landsogne har meget tilfælles
Det giver mening at operere med seks typer landsogne, konkluderer rapporten, der er udarbejdet af sociolog Steen Marqvard Rasmussen og teolog Marie Hedegaard Thomsen. Tre af typerne har meget tilfælles og er bl.a. kendetegnet ved, at de er de landsogne, der er mest ressourcestærke i forhold til arbejdsmarkedet, har gode jobmuligheder, er forholdsvis tæt på større byer og har gode tog- og vejforbindelser til storbyerne. Disse typer landsogne har undgået den almindelige fraflytning i landsogne, nogle har endda oplevet en befolkningstilvækst.

De mest pressede landsogne
En anden type kaldes ”Yderlandet”. Her finder man de mest pressede landsogne, især på Lolland-Falster, Bornholm og ved den jyske vestkyst. De er bl.a. kendetegnet ved, at de har haft den største tilbagegang i antallet af indbyggere siden 2004 og ikke længere er så attraktive for børnefamilier blandt andet p.g.a. mange lukkede skoler. Disse landsogne har kun få unge indbyggere og mange gamle.

Fem grupper indbyggere
Indbyggerne i de landsogne, som er undersøgt, inddeles i fem grupper efter kulturel orientering. Det viser sig, at det særligt er de finkulturelle og de såkaldt jordbundne, der deltager i kirkelige aktiviteter. Og at deltagerne i de kirkelige aktiviteter adskiller sig markant fra indbyggerne på stort set alle af de undersøgte parametre. Der er en overvægt af kvinder, ældre og personer med længerevarende uddannelse, mens enlige med børn er markant underrepræsenteret.

Interesserede i samarbejde med folkekirken
Rapporten fortæller også, at lokale foreninger og institutioner er interesserede i at samarbejde med folkekirken i de situationer, hvor det giver mening.

 

Læs mere om projektet Kirken på landet her
 

Foto: Martin Nikolaj Christensen