Fortsæt til hovedindholdet
Praktisk information
Særligt om dette semester

Særligt om dette semester

Om uddannelsesforløb og praktikordning for forårssemesteret 2023 i København.

Vigtige datoer og tidspunkter
Forårssemesteret begynder mandag den 9. januar 2023 og afsluttes fredag den 9. juni 2023. 

Daglig undervisning er mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-15.15 el. 9.00-16.15. Der vil derudover være tilvalgsfag, arrangementer og ekskursioner, der slutter senere, ligesom der vil være individuel taleundervisning efter almindelig undervisning. 

Praktikperioder i forårssemesteret 2023 er uge 9-10 og 18-19-20.


Praktikordning i København 

Pastoralseminarieuddannelsen i København har indgået aftale om sognepraktik med en række praktikpræster i forskellige stifter. Det betyder, at du som studerende ikke selv skal finde et sted at være i praktik, men vil få et praktiksted tildelt. 

Tildeling af praktiksted
Da vi har praktikpladser i hele landet, vil vi meget gerne vide inden 15. november 2022, hvis der er særlige forhold, der gør, at du skal afvikle din praktik i nærheden af din bopæl. 
Tildeling af praktiksteder sker umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. 
Du må i forbindelse med praktikken påregne udgifter til transport, da udgifterne kun delvist dækkes af SU-styrelsens ungdomskort.

Praktikpladserne bliver fordelt af studielektor og er en fast del af forløbet, svarende til fem ugers praktikforløb over to perioder i semestret.
Stifter på afstand af uddannelsesbyerne er villige til at hjælpe med praktiske udfordringer i forbindelse med indkvartering. 
Har du spørgsmål til praktikken i København, kan du kontakte studielektor Mads Davidsen på telefon 4010 9693 eller mail: mada@km.dk 

Læs praktikplan her