Indsatsområder
6. Kirken i sommerlandet

6. Kirken i Sommerlandet

”De ikke-fastboendes (sommerlandsfolket) betydning for den fastboende menighed”.

  • Kirken i sommerlandet:
    En antropologisk undersøgelsen af udfordringer og muligheder for kirker i sommerhusområder. Rapport
  • Kirken i sommerlandet:
    Idekataloget tager fat i udvalgte temaer, der er kommet til udtryk igennem ovennævnte undersøgelse. Hvert tema følges af en kort refleksion, der beskriver temaet og dets relevans. Herefter præsenteres ideer til, hvordan ønsket eller udfordringen kan imødekommes på sogne-, menighedsråds-, provsti- eller stiftsplan. Idekatalog
  • Læsøordningen:
    Et bud, der måske kan bruges andre steder i sommerlandet, på hvordan den præstelige betjening af et ø-samfund kan se ud. Beskrevet af provst Winnie Nørholm Rischel, Hjørring Nordre provsti. Artikel