Forandringer i provstierne II
Refleksioner over Forandringer i provstierne II

Refleksioner over  'Forandringer i provstierne II'

I forlængelse af undersøgelsen Forandringer i provstierne II afholdt FUV i maj en samtalekonference på Vartov i København for at drøfte undersøgelsens resultater og perspektiver.

I 2010 offentliggjorde Mogens Lindhardt og Erling Andersen en første undersøgelse af forandringer i provstierne. I dette forår forelå en opfølgende undersøgelse: Forandringer i provstierne II. Provstiernes udvikling og provsternes arbejde.
De spørgsmål, som undersøgelsen stiller, dannede baggrund for en samtaledag den 13. maj 2015.
En række af dagens indlæg er nu tilgængelige i en samlet form. Det er FUV's håb, at udgivelsen kan medvirke til, at samtalen om provstiernes udvikling og provsternes arbejde vil fortsætte også andre steder i folkekirken.
Indlæggene, som kan downloades her, er af Anne Kristine Axelsson, departementschef i Kirkeministeriet, Jette Marie Bundgaard-Nielsen, formand for Danmarks Provsteforening, Henrik Stubkjær, biskop i Viborg stift, Per Bucholdt Andreasen, formand for Den danske Præsteforening, Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd samt Jens Torkild Bak, domprovst i Ribe domprovsti.

Hent: Refleksioner over "Forandringer i provstierne II"