Indsatsområder
2. Præst på landet

2. Præst på Landet? 

Undersøgelser af de pastoralteologiske aspekter der knytter sig til præsten som forkynder, ”netværkskollega” og entreprenør i forhold til samarbejde med forskellige lokale aktører.

 • Præster på tværs.
  Storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet. Hent rapporten Præster på tværs.
  Hent samtalehæftet Samarbejde hvor det giver mening
 • Præst på Landet?
  En artikel med fokus på de særlige udfordringer og muligheder, der er for en sognepræst ansat i et landdistrikt. Artiklen er resultatet af en workshop for landpræster og redigeret af sognepræst Rebekka Maria Brandt Kristensen og provst Hasse Neldeberg Jørgensen, 2019. artikel
 • Den fjerne præst – den nære menighed: 
  En undersøgelse af præstegårdens betydning for landsognene med særligt henblik på Ribe stift. En studieorlovsrapport af sognepræst Merethe Jørgensen. 2016. Studieorlov projekt
 • Læsø-ordningen:
  Et bud, der måske kan bruges andre steder i sommerlandet, på hvordan den præstelige betjening af et ø-samfund kan se ud. Beskrevet af provst Winnie Nørholm Rischel, Hjørring Nordre provsti artikel
 • Studietur til Sydengland:
  Det kan landsogne lære af en presset Church of England. Artikel forfattet af Benjamin Birk Christophersen, kirke.dk, 2018. artikel
 • Sognepræst efter studietur til England:
  Landsognene skal ruste op, ikke pakke ned. Af Ian Ørtenblad, kirke.dk, 2018 - klik her
 • Kirken på Sydmors:
  Sognepræst Trine Gjørtz fortæller i artiklen blandt andet om, hvordan man ved at samarbejde med lokalsamfundet har forøget antallet af deltagere til såvel gudstjenester som andre kirkelige arrangementer. artikel

Baggrundsviden

 • Skolelukninger på landet:
  En undersøgelse af skolelukningsforløbet i Tønder Kommune 2010-11 samt lukningernes konsekvenser for de berørte lokalsamfund rapport
 • Forskere undersøger livskvalitet på landet:
  For første gang skal et dansk forskerteam undersøge, hvilke faktorer der skaber livskvalitet på landet. Foreningen Realdania støtter projektet med 4,8 millioner kroner. Pressemeddelelse.
 • Forskellige vilkår for folkekirken på landet:
  En undersøgelse af hvilke former for landsogne, der er i Danmark og en beskrivelse af deltagerne i de kirkelige aktiviteter i udvalgte landsogne. Undersøgelsens resultater har siden dannet grundlag for, hvordan man kategoriserer forskellige typer af landsogne og deres urbaniseringsgrad. 2015 - klik her
 • Udkantsmyten:
  Boganbefaling: Bog der peger på, hvordan centraliseringen ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft. Skrevet af Kaare Dybvad. 2015 bog - klik her
 • Landsbykirken som et aktiv:
  Boganbefaling: En række udvalgte sogne har arbejdet med, hvordan deres gamle middelalderkirke kan blive et større aktiv i samspil med lokalsamfundets ønsker og behov. Kirkefondet 2016. Idekatalog - klik her
 • Futuriblerne: fremtidens landsbyer:
  Tidsskrift om samfundsforhold, temaet er ”Fremtidens landsbyer I”. November 2016. Redaktion Tyge Mortensen. tidsskrift